5/5

กาแฟท่าช้าง ลดปวดข้อเข่า เบาหวาน ความดัน บำรุงสายตา
กาแฟอราบิก้าแท้ผสมถั่งเช่า หลินจือ อติโช้ค สกัดเข้มข้น

Youtue Channel

ขอบพระคุณแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงพื้นบ้านที่กรุณาแต่งเพลงฉ่อย ให้กาแฟท่าช้าง ทางทีมงานกาแฟท่าช้างรู้สึกปลาลปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศิลปินไทย และช่วยอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน ของไทย

รีวิว

กาแฟเพื่อสุขภาพ
รีวิวกาแฟเพื่อสุขภาพ
รีวิวกาแฟเพื่อสุขภาพท่าช้าง
Thachang Coffee รีวิวครูรุ้งกาแฟท่าช้าง
Thachang Coffee รีวิวครูรุ้งกาแฟท่าช้าง
Thachang Coffee รีวิวกาแฟท่าช้าง
2รีวิวกาแฟท่าช้าง
14-ผู้ทาน-Thachang-Coffee---กาแฟท่าช้าง
9-ผู้ทาน-Thachang-Coffee---กาแฟท่าช้าง
13-ผู้ทาน-Thachang-Coffee---กาแฟท่าช้าง
12-ผู้ทาน-Thachang-Coffee---กาแฟท่าช้าง
11-ผู้ทาน-Thachang-Coffee---กาแฟท่าช้าง
10-ผู้ทาน-Thachang-Coffee---กาแฟท่าช้าง

👉รีวิว เสียงตอบรับผู้ที่ดื่ม Thachang Coffee - กาแฟท่าช้าง