กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง ไทย

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
ร่วมโปรโมทกาแฟท่าช้าง

กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง ไทย – แอลจีเรีย ณ สถานเอกอัครราชทูตแอลจีเรีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดย นายวรวรรณ วรรณวิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยนายชัยยุทธ บุญคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ หารือร่วมกับ Mr. Ali Saudi (Minister Plenipotentiary), Ms. Fouzia Benakmoume (First secretary) คณะจากสถานเอกอัครราชทูตอัลจีเรียประจำประเทศมาเลเซีย
เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างอัลจีเรียและไทย

และเนื่องในเทศกาลรอมฎอนที่กำลังจะถึง สคต. จึงใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่ กาแฟท่าช้าง ซึ่งเป็นสินค้าไทยที่ดีต่อสุขภาพ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในมาเลเซียอีกด้วย

โปรโมทกาแฟท่าช้าง
Thachangadmin

Thachangadmin

Leave a Replay

กาแฟท่าช้าง

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit