กาแฟท่าช้าง แบรนด์ระดับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS ร่วมงาน Top Thai Brands 2021 โฮจิมินห์

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดงานอย่างเป็นทางการเพื่อเร่งผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนามในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครโฮจิมินห์ โดย ดร. สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการ สคต. ณ นครโฮจิมินห์ จัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brand 2021 ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้า SECC นครโฮจิมินห์ โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

S 65339397

โดยวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้จัดพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brand 2021 ณ นครโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐบาลและภาคเอกชนของเวียดนามและไทย เข้าร่วมงาน ได้แก่ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ฯ ของกระทรวงพาณิชย์ ฯ (HTA ) ณ นครดานัง ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) และผู้บริหารกระทรวงการค้าและการลงทุนของเวียดนามให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

ภายในงานมีผู้นำเข้า/ผู้กระจายสินค้าไทยในเวียดนามเข้าร่วมแสดงสินค้าและเจรจาการค้าโดยมีเป้าหมายในการเร่งผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนาม ในกลุ่มสินค้าศักยภาพของไทย ได้แก่สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเครื่องสำอาง สินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าแฟชั่น นอกจากนี้ยังมีคูหาของทีมประเทศไทย และคูหาของร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select เข้าร่วมงานรวม 102 คูหา

S 65339398 S 65339399

ทั้งนี้ นอกจากการจัดแสดงสินค้าและขายสินค้าของผู้นำเข้าสินค้าไทยแล้ว ภายในงานฯ ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ (online) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าเวียดนามอีกด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ช่วยผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายตลาดไปยังเวียดนามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยได้คัดเลือกสินค้าศักยภาพของไทยมาจัดแสดงตัวอย่างสินค้าและจัดให้เจรจาการค้าออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าเวียดนาม (Mirror & Mirror) รวมทั้งสิ้น 32 บริษัท ได้แก่ กาแฟสำเร็จรูปรูปแบรนด์ท่าช้าง เครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูป เครื่องสำอาง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีคูหาเจรจาการค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการท้องถิ่นจากจังหวัดกาญจนบุรี รวม 10 บริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดได้เจรจาการค้าโดยตรงกับผู้นำเข้าเวียดนาม อันเป็นการผลักดันสินค้าของจังหวัดสู่ต่างประเทศ และเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างเซลล์แมนประเทศ และเซลล์แมนจังหวัดตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

กาแฟท่าช้าง แบรนด์ระดับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS เข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2021 โฮจิมินห์

ทั้งนี้ภายในงานฯ มีการแนะนำและเชิญเจ้าของร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai Select ในนครโฮจิมินห์ และนครดานัง ขึ้นบนเวที เพื่อเป็นการให้เกียรติกับร้านที่ได้รับตรา Thai Select และเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานในภาพรวม รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย-เวียดนาม การแนะนำตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น

โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด โดยสคต. ณ นครโฮจิมินห์ จะเร่งผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนามต่อไป

Thachangadmin

Thachangadmin

Leave a Replay

กาแฟท่าช้าง

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit